درباره ما

شرکت تعاونی هنر فرهان شرق زاینده رود

به شماره ثبتی 62920 و شناسه ی ملی 14008542499 در تاریخ 1398/05/23 با تعداد 20 نفر از تولید کنندگان خاتم ساز و خاتم کار تاسیس شد. هدف شرکت تعاونی، تامین نیاز اولیه ی تولید کنندگان و ایجاد بستری امن برای تولید کنندگان صنایع دستی و معرفی آثار و ایجاد موقعیت کسب و کار بهتر برای این عزیزان بوده است در سال 1399 با همت هیئت مدیره عضو گیری تا تعداد 150 نفر انجام گرفت در این راستا با توجه به اهداف شرکت اقدام خرید زمینی به جهت احداث مجموعه ی کاملی از کارگاه های هنری و تولیدات صنایع دستی در منطقه ی شرق اصفهان نموده است.

مجموعه فوق با همکاری شهرداری منظقه 15 با هدف رشد کسب و کار در عرصه ی صنایع دستی و انسجام بخشی به آن و همچنین پیشرفت اقتصادی کشور در حوزه ی گردشگردی ، صنایع دستی و هنرهای سنتی و با حفظ ارزش های بومی اقدام به احداث مجموعه ی شهر خورشید در قالب آموزشی فرهنگی تفریحی توریستی در سال 1400 نموده است. شرکت تعاونی هنر فرهان متشکل از هیئت مدیره 6 نفره که اقای عباسعلی عیوبی به سمت رئیس هیئت مدیره ، علی کبیری نایب رئیس هیئت مدیره ، مجتبی اعتباریان منشی هیئت مدیره ، اکبر قضاوی و حجت الله امینی به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و الهام معتمدی به سمت مدیر عامل می باشد.