روز خاتم

به پیشنهاد شرکت تعاونی هنر فرهان و به همت شورای اسلامی شهر اصفهان و مکاتبات انجام گرفته با اتحادیه صنایع دستی و اداره ی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تاریخ 27 اردیبهشت ماه هر سال با عنوان روز خاتم نام گذاری شد.