سابقه خاتم کاری در خوراسگان

در حدود سال های 1352-1350 خاتم کاری و خاتم سازی توسط برادران تمدن به منطقه خوراسگان وارد شد.

از شاگردان ایشان می توان آقای علی اکبری را نام برد که ایشان در حال حاضر استاد و از نام آوران حرفه خاتم کاری در منطقه خوراسگان می باشند.

استاد حسین تمدن که از کار آفرینان این حرفه می باشد بیان می کند که در سن 12 سالگی تا 18 سالگی در حال آموزش و یادگیری این حرفه بوده است.

ایشان به همراه برادرانش حاج باقر تمدن و حاج محمد تمدن با ایجاد کارگاه های خاتم کاری و ایجاد شغل و همچنین پرورش استادان نامی امروز را رقم زدند.

حاج حسین تمدن با توجه به مشکلات موجود در عرصه و حرفه خاتم توانست دستگاه سمباده برقی (موتورساب) را اختراع و به مرحله ی ساخت رساند که هم اکنون از همین مدل در اکثر کارگاه ها استفاده می شود.