راهنمای ثبت نام فروشندگان

برای ثبت نام در قسمت فروشندگان ابتدا قوانین فروشندگی هنر فرهان را مطالعه بفرمایید زیرا ثبت نام در این سایت به منزله قبول شرایط فروش در فروشگاه آنلاین هنر فرهان می باشد .

آموزش تصویری روال ثبت نام

ثبت نام فروشنده

داکیومنت مراحل ثبت نام {توضیحات فیلدهای ثبت نام}

ثبت نام مشتری

داکیومنت مراحل ثبت نام {توضیحات فیلدهای ثبت نام}

ورود کاربران

داکیومنت مراحل ثبت نام {توضیحات فیلدهای ثبت نام}

از طریق لینک زیر وارد صفحه ثبت نام هنر فرهان شوید .